Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:

Restaurant 't Veerhuys
Kerkstraat 93
4141 AV Leerdam

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71720375.

De bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u het contactformulier invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-nummer
  • Uw telefoonnummer

Wanneer u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:
  • Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
  • Uw e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.

Deze gegevens worden door software waarin het contactformulier is gemaakt (RSFormsPro) opgeslagen op onze webserver en worden van daaruit doorgestuurd naar een van onze mailboxen. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL. 

Reservering via Eet.nu
Reserveert u via Eet.nu bij 't Veerhuys? Lees dan ook de privacyverklaring van Eet.nu.

Cookies
Deze website maakt géén gebruik van cookies.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Als u per e-mail, via het contactformulier of telefonisch een reservering of bestelling heeft gedaan, dan worden de e-mails met uw gegevens binnen een maand na uw bezoek of reservering verwijderd. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor facturen en de agenda waarin wij onze afspraken en reserveringen noteren. Deze worden in onze administratie opgenomen. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?
U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op contact@veerhuys.com. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in het privacybeleid
Zodra het privacybeleid wijzigt, vindt u deze wijzigingen op deze pagina terug. Wij stellen u daar niet actief van op de hoogte. 

Wanneer wij op deze website verwijzen naar een externe website, dan verlaat u onze website en kan het zijn dat u op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst die persoonsgegevens van u opslaan, zoals uw IP-adres. 't Veerhuys heeft hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Door het hokje 'Ja, ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens op een wijze zoals beschreven in de privacyverklaring' aan te vinken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het bovenstaande.